Muziekclub 't Ey

Muziekclub 't Ey is een kleinschalige muziekclub met een belangrijke missie: kwetsbare en akoestische muziek een podium geven. Onze visie op folk is dan ook zéér ruim. Wat onmogelijk anders kan, want niemand kan een definitie plakken op dit intercultureel en zeer divers genre. Wortels zijn belangrijk, evolutie vanzelfsprekend.

Bij ons hoor je muziek die best tot haar recht komt tijdens een intiem concert. Onze kleinschaligheid zorgt voor een heel intense en pure muziekbeleving, voor zowel artiesten als publiek. We willen muzikanten en publiek letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar brengen, om vanuit die ontmoeting ‘rijker’ naar huis te keren.

Naast concerten organiseren we tentoonstellingen (schilderkunst, fotografie, tekeningen,...) onder de naam Eygalerij en workshops (vaak rond folkmuziek of -instrumenten). We werken samen met o.a. de stedelijke muziekacademie en het CC van Sint-Niklaas, diverse bevriende muziekpodia, lokale én landelijke verenigingen, voor het organiseren van grotere activiteiten.

Onze werking

De werking van ‘t Ey is gebaseerd op respect en onze vele vreywilligers, zonder wie het niet zou lukken. Boven alles streven we naar kwaliteit in alles wat we doen.

Onze werking is mogelijk dankzij onze leden (we werken met jaar- of daglidkaarten. Een inkomticket is tevens een daglidkaart voor niet-leden) en vooral onze vrijwilligers. We realiseren onze concertjes met de onmisbare steun van de Vlaamse Gemeenschap, de stad Sint-Niklaas en onze gerespecteerde sponsors Huisbrouwerij Boelens. Milde schenkers dragen we in ons hart...

Onze foyer is enkel open wanneer er iets te beleven valt. De openingstijden zijn nooit vast en zijn te vinden in ons programma.
Tip: schrijf je in op onze nieuwsbrief, zodat we je op de hoogte kunnen brengen van eventuele wijzigingen.

Korte geschiedenis

In 1992 werd de voorloper van ’t Ey, ’t Eynde, opgericht. ‘t Eynde (aan de overzijde van waar ‘t Ey zich bevindt) mikte vooral op folkmuziek, maar ook meer populaire acts als Raymond vh Groenewoud, Philip Catherine, Willem Vermandere, Roland of Wannes Van de Velde passeerden er het podium. Vanaf 2001 vond vzw ’t Ey (de -nde- lieten we ‘vallen’) een onderdak in de gewezen basisschool van Belsele, recht tegenover het vroegere Eynde.

In de daaropvolgende jaren werd het gebouw (erfpacht met de stad Sint-Niklaas) door tientallen vrijwilligers en één gesubsidieerde werkkracht uitgebouwd tot een muziekclub die naam waardig.

In 2007 kreeg de vrijwilligersploeg van ‘t Ey de cultuurprijs van de stad Sint- Niklaas voor zijn onafgebroken werking en z’n internationale uitstraling sinds 1991. Niet alleen in folkmiddens, maar ook voor veel muziekliefhebbers uit andere genres werd “‘t Ey in Belsele” ondertussen een vaste waarde. Een echt Belseels streekproduct met bovenlokale uitstraling.
Ondanks de barre economische tijden bleven we, dankzij onze vrijwilligerswerking, enthousiast en hoopvol.

In 2015 intensifiëerden we onze werking. We werkten (en nog altijd) nauw samen met de plaatselijke basisscholen om jonge kinderen de kans te geven kennis te maken met 'andere' muziek. Tussen Kerst en Nieuwjaar lieten we de versleten oude vloer vervangen.

Op dit ogenblik werken we met 1,5 beroepskrachten en een tachtigtal vrijwilligers.
In 2000 werden een vijftiental concerten georganiseerd.
De laatste jaren hadden we gemiddeld 70 concertdagen, soms met meerdere concerten per dag.

Fonds "Vrienden van 't Ey"

Dankzij het initiatief van enkele trouwe vrienden kon een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting opgezet worden. Het Fonds “Vrienden van ‘t Ey“ laat jullie nu toe op fiscaalvriendelijke wijze projecten van onze vzw mee te ondersteunen.

We proberen met een fijne kam door alle kosten te gaan, maar in een situatie waar alle kosten al tot een minimum beperkt zijn, is dit een zeer moeilijke oefening. Ondertussen is het dak vervangen en geïsoleerd en zijn er zonnepanelen geplaatst om de energiekosten te drukken. De middelen daarvoor kwamen van de stad. Vergeet niet, we zijn dan wel erfpachthouder, de eigenaar van het gebouw is de stad Sint-Niklaas.

Cultuur is investeren, dus we hebben nog méér middelen nodig...

Nelly Maes en Jan Van Peteghem hebben het fonds “Vrienden van ’t Ey”, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, opgericht. Dit fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen van ‘t Ey. De Vrienden hebben 2 ‘grote’ projecten geïdentificeerd die zij via het Fonds wensen mee te financieren: ‘Folky Specials’ en ‘Folkleren’. Het eerste gaat over een aantal evenementen (zoals het hommelfestival, Teyrrasfolk,...), het tweede gaat over ons educatief luik (de hommelklas, speelsessies,...).

Het is de bedoeling om met dit fonds minimaal € 10.000 per jaar op te halen. Dit is geen ijdel engagement: we willen zoveel mogelijk mensen bereiken om dit te helpen realiseren. We durven hopen op jouw steun...


Even verduidelijken:

De giften vanaf € 40 per jaar aan de stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Een gift van € 100 kost je dus slechts € 55.

De conclusie: met je investering steun je ’t Ey met dubbel rendement!

We zijn er ons terdege van bewust dat het vooropgestelde objectief (€ 10.000 per jaar) zeer ambitieus is...

Jullie (milde of gulle) bijdragen helpen zo mee onze programmatie op een hoog kwalitatief peil te houden. Een KBS-bijdrage kan niet voor het aanschaffen van een lidkaart gebruikt worden.


Fonds "Vrienden van 't Ey"

Maak een gift over via deze link of op rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404
met vermelding 016/1850/00068

Een attest wordt toegezonden.

Anderen over Muziekclub 't Ey

Je hebt als muzikant of bezoeker Muziekclub ‘t Ey bezocht. We danken je om je ervaring kort hieronder neer te schrijven.