Workshop

Het hakkebord is één van de voorlopers van het klavecimbel en de piano. Het trapeziumvormig instrument wordt bespeeld door met hamertjes op de snaren te slaan.

Een beetje ten onrechte is deze plankzither op de muzikale achtergrond geraakt. Gelukkig zijn er nog Muziekmozaïek (Stage Traditionele Muziek in Gooik), Westelfolk (Westerlo) en het CMB (Puurs) die het instrument koesteren. En natuurlijk uw eygenste folkclub met intitiatiefnemer Pieter Blondelle.

Tijdens het culturele seizoen 2023-2024 organiseren we samen drie hakkeborddagen.
‘Hakkeborders’ vinden elkaar om samen te spelen, repertoire uit te bouwen en speeltechniek bij te schaven.
De eerste was op zondag 26 november 2023, dit is de tweede hakkeborddag. Volgende hakkeborddag is op zondag 16 juni 2024 met aansluitend een hakkebordconcert. Meer info over dit concert volgt.

Praktisch:

  • Start: 10 uur
  • Pauze en middagmaal: 12 uur
  • Deelname in de kosten: € 15 (inbegrepen broodmaaltijd), ter plekke af te rekenen
  • Inschrijven (a.u.b.): pieter.blondelle@skynet.be